ATL is een erkend opleidingscentrum

ATL is een erkend opleidingscentrum (erkenning OCF 102) dat sinds 2011 instaat voor de opleiding Vakbekwaamheid voor chauffeurs met rijbewijs cat C (E). De kwaliteit van onze dienstverlening wordt niet enkel geborgd door de evoluties in de sector op de voet te volgen en ons zelf permanent bij te scholen maar ook door onze Q-for erkenning. Een succesvolle audit is het bewijs hiervan.

In overleg met u als klant kunnen wij onze opleidingen “op maat” brengen. Immers, in het chauffeursvak bestaat zoveel diversiteit dat de job van de ene fel kan afwijken van wat de andere doet. In de mate van het mogelijke en toegestane brengen wij hierin de nodige toetsten aan die de opleiding afstemmen op de praktijksituatie van uw chauffeur(s).

Eveneens kunnen wij u advies aanbieden in transport en logistiek. 

zich vanuit cabine vrachtwagen
truckdriver met duim omhoog
zicht vanuit cabine vrachtwagen

ATL biedt u onderstaande modules aan

vrachtwagen op een rij

Nascholing in rationeel rijden.

Hiebij mag je de modules zoals Ladingzekering MPM002 en Economisch Rijden MPM007 verwachten. Deze modules worden aangeboden om de chauffeur kennis bij te brengen in gebruik van ladingverzekering en o.a. impact op het milieu.

Lees verder ...
vrachtwagen bestuurder met invulformulier in de cabine

Toepassing van de voorschriften.

Bij deze categorie 2 worden de modules Rij- en Rusttijden MPM001, vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling MPM008 aangeleerd en MPM009, actualisering van de Vakbekwaamheid.

Lees verder...
mensen die een training volgen

Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening.

Onder deze categorie 3 hebben wij 3 modules voorzien, nameijk Ongevallen voorkomen MPM003, Klantgerichtheid voor de chauffeur MPM004 en Wegcode en invullen Europees Aanrijdingformulier MPM006

Lees verder...

Wij kunnen u bijstaan met advies en begeleiding

  •  Bestuderen en herwerken van bestaande procedures en bijstand bij het uitwerken en implementeren van nieuwe procedures voor uw planningsafdeling

  •  Doorlichting van uw planningsstructuur en werkwijze

  •  Begeleiding in het sensibiliseren van de chauffeurs over het verbruik van hun vrachtwagen

  •  Advies over de implementatie van een veiligheidscultuur

  •  Het opstellen van een chauffeurshandboek of -instructies

  •  Het uitwerken van een lastenboek voor een nieuwe planningssoftware en begeleiding gedurende het ganse traject tot invoering van het nieuwe planningssysteem

  •  Inlichtingen betreffende mogelijke subsidies.

zicht%20vanuit%20cabine
truckdriver
zicht%20vanuit%20cabine